top of page

PDT-behandling

Vad är PDT?

PDT (fotodynamisk terapi) används för behandling av tumörer i huden såsom aktiniska keratoser, basaliom och Bowens sjukdom (Morbus Bowen). Behandlingen innebär att en kräm smörjes över tumören och att man efter 3 timmar belyser området. Krämen innehåller ett porfyrinämne, som ansamlas i tumören och omvandlas till ett kroppseget, ljuskänsligt porfyrinämne (protoporfyrin IX). När området efter 3 timmar belyses med vanligt rött ljus bildas en fotokemisk reaktion och tumörcellerna förstörs. Den övriga normala huden påverkas inte nämnbart.

 

Hur går behandlingen till?

Hudtumören förbehandlas genom att eventuella fjäll och skorpor avlägsnas och ytan ruggas upp, så att kräm och ljus lättare tränger ner till alla delar av tumören. Krämen stryks på över tumören, sedan täcks området av ett förband i 3 timmar. Därefter avlägsnas förbandet och krämen och området exponeras sedan för rött ljus under ca 10 minuter. För att skydda ögonen från det intensiva röda ljuset skall skyddsglasögon användas under hela ljusexponeringen. Under själva ljusbehandlingen kan en värmekänsla och stickningar eller en lättare smärta uppstå. Ibland kan stickningarna eller smärtan sitta i även efteråt. Paracetamol (t ex Alvedon®) kan tas vid behov, följ doseringsanvisningarna på förpackningen.

 

Hur är efterförloppet?

Efter behandlingen blir huden röd och efter någon till några dagar kan det bildas blåsor och sår. Sår kan vid behov skyddas med torra kompresser. Huden kan också bli svullen, vilket syns särskilt tydligt i ansiktet. Den stickande eller brännande känslan som uppstod vid bestrålningen kan återkomma under timmarna efter behandlingen och ibland även nästa förmiddag. Därefter läker området genom att sårskorpor och fjäll bildas. Hela sårläkningsproceduren tar ca 2-4 veckor. Behandlingsområdet bör skyddas för solljus under behandlingsdagen och de närmast påföljande dagarna.

 

Kosmetik

Då normal hud ej påverkas, ger PDT oftast ett gott kosmetiskt resultat med ärrbildning i mindre grad än vid traditionella metoder. En rodnad uppstår efter att behandlingssåret läkt. Rodnaden försvinner successivt. I enstaka fall kan en mörkfärgning av huden uppkomma. Denna färgförändring brukar ljusna inom 1-2 år.

 

Solråd

De flesta hudtumörer, såsom aktiniska keratoser och basaliom, är orsakade av solljus. Risken för nya förändringar är stor och den ökar vid fortsatt solexposition. Det är därför viktigt att ändra sitt solbeteende. Kläder, skugga och solskyddskrämer med hög skyddsfaktor rekommenderas.

bottom of page