top of page

Rosacea

Rosacea är en relativt vanlig hudsjukdom som oftast är lokaliserad enbart till ansiktet, främst kinder, näsa och panna. Den drabbar 5-15 % av befolkningen, startar vanligen i 35-40-årsåldern (ibland tidigare) och är vanligare hos kvinnor.

 

Utslagen vid rosacea består av rodnad, knottror och varblåsor (som liknar ‘finnar’). Sjukdomen drabbar blodkärl, inflammation uppkommer i huden och ibland förstoras även talgkörtlarna. Blodkärlen vill vidga sig, vilket visar sig i att huden gärna rodnar. Vissa av dessa vidgade ytliga blodkärl blir synliga, s k telangiektasier. Inflammationen i läderhuden visar sig som knottror och varblåsor. Vid eventuell talgkörtelförstoring drabbas speciellt näsan, särskilt hos äldre män. Ibland kan lindriga ögonbesvär också uppträda, främst bindhinne-inflammation (konjunktivit).

 

Åkomman är vanlig, ofarlig och icke smittsam men upplevs ofta mycket störande ur kosmetisk synpunkt. Den uppträder gärna i skov, ibland under längre tid, med återkommande inflammatoriska förändringar, varefter symtomen försvinner av sig själv.

 

Orsaken är idag okänd och därför föremål för många spekulationer. En central faktor kan vara en störning i blodkärlens funktion så att ansiktets ytliga kärl lättare och under längre tid än normalt vill vidga sig. Huruvida yttre påverkan, t ex av ultraviolett ljus, bidrar kan diskuteras, men är långt ifrån bevisat. Erfarenhetsmässigt finns det patientgrupper som både försämras och förbättras av solljus, för majoriteten av patienterna verkar solljuset ej spela någon större roll för förloppet. Alkohol, varm dryck såsom kaffe och te, starkt kryddad mat samt miljöfaktorer såsom blåst och kyla kan möjligen försämra för vissa patienter (ej alla!) men veterligen ej orsaka sjukdomen.

 

Trots att orsaken är okänd har erfarenheten lärt oss att viss behandling fungerar. Lokalt kan man ge svavel- och ichtammolhaltiga krämer, metronidazolkräm (Rozex® eller Rosazol®) eller azelainsyra (Finacea®). Svavelkräm kan försökas, denna påstrykes till natten. Rozex® resp Rosazol® används 2 gånger dagligen, undvik intensivt solljus (solbad eller solarium) 4 timmar efter det att du strukit på Rozex® eller Rosazol®  - ultraviolett ljus kan nämligen bryta ner den aktiva substansen metronidazol. Finacea® gel appliceras 2 gånger dagligen, men om gelen irriterar kan man minska ner behandlingen till 1 gång per dag och senare försöka med applikation 2 gånger dagligen igen.

 

Man kan också ge tablettbehandling, oftast i kombination med någon av lokalbehandlingarna. Tetracykliner (såsom t ex Tetralysal® och Tetracyklin Meda) respektive erytromycin (såsom t ex Ery-Max® och Abboticin®) är de mest använda preparaten. Långtidsbehandling är ofta nödvändig. Vanligen börjar man med en hög dos och sänker den sedan successivt. Tetracykliner kan ge lös mage och hos enstaka kvinnor kan slidkatarr (svampinfektion i underlivet) uppträda, mot detta problem kan i så fall receptfria slidpiller (t ex vagitorium Pevaryl® Depot 150 mg) prövas. Vid hög dos tetracyklin föreligger risk för utslag på kroppen om man solar samtidigt, man bör därför göra uppehåll några dagar före och under fjällresor och sol- och badresor. Tetracyklin och erytromycin skall ej ätas under graviditet. Tetracyklin Meda bör ej intas tillsammans med kalkhaltiga födoämnen (mjölk, ost etc) eller järnmedicin, denna restriktion gäller ej förTetralysal®. Erytromycin ger mycket få biverkningar, huvudsakligen rör det sig om lös mage, illamående och magknip, vilket kan lindras genom att alltid ta medicinen ihop med mat och om möjligt fördela dosen jämnt över dygnet. Filmjölk och yoghurt kan också försökas.

 

En A-vitaminliknande substans i kapselform (Isotretinoin, licenspreparat) kan försökas vid svåra fall, men preparatet har en stor mängd biverkningar som begränsar dess användbarhet.

 

Allmänt gäller att all behandling är relativt effektiv mot inflammationen i huden medan blodkärlsengagemanget är mer svåråtkomligt.

 

Det är viktigt att veta att starka kortisonkrämer förvärrar rosacea och sådana bör ej användas. Dessutom är ansiktshuden som regel mycket känslig när man har rosacea och man bör vara extra ‘rädd’ om den och undvika frekvent tvättning, tvål, parfymerade produkter och kosmetika i möjligaste mån.

bottom of page